in

12 tips voor fotoshoots met groepen

Een fotoshoot is een activiteit die altijd een zorgvuldige voorbereiding vraagt. Ga je als fotograaf met een model op pad dan moet je hebben nagedacht over het thema, de locatie, de kleding, de make-up, enzovoorts. Maar hoe ga je hier mee om als er niet één fotograaf en één model in het spel zijn, maar een hele groep, of te wel een fotoclub die een dag op pad gaat? Bedenk je samen al die dingen? Of ieder apart? Hoeveel modellen neem je mee? Moet iedere fotograaf met ieder model kunnen samenwerken?

Sinds 2008 heb ik, samen met mijn collega’s van Fotogroep Gotcha, zo’n 30 van deze shootingdagen georganiseerd. Omdat we ons alleen richten op modelfotografie doen we immers niet anders. Tijdens al die shoots hebben we geleerd wat werkt en wat niet werkt. Organiseer jij voor jouw fotoclub een dag modelfotografie? Dan zullen de volgende tips zeker van pas komen!

1. Zorg dat je niet te veel wil

Veel shootdagen kennen één adagium: zo veel mogelijk fotografen fotograferen met zo veel mogelijk modellen. Doe het niet! De chemie tussen model en fotograaf moet namelijk groeien. Neem je hier niet de tijd voor, dan kom je op deze dag niet verder dan standaardkiekjes. De bekende poses, de bekende gezichtsuitdrukking en bovendien aan het einde van de dag uitwisselbaar met al die andere fotografen.

Wil je werkelijk op deze dag een stap zetten als fotograaf, zorg dan voor een beperkt aantal wisselingen, hooguit één keer halverwege de dag of wissel helemaal niet! De afweging om wel of niet één keer te wisselen is voor iedere situatie verschillend. Is veel visagie nodig, dan blijft er vaak niet meer genoeg tijd over om te wisselen. Zijn de modellen niet bekend, dan kan het prettig zijn wel te wisselen. Is er dan geen klik tussen fotograaf en model, dan kunnen beiden halverwege de dag opgelucht adem halen.

Natuurlijk is er altijd één model dat er boven uit springt, waar iedereen wel mee zou willen fotograferen. Nodig hem of haar dan na de groepsshoot nog een keer uit. Dit werkt beter dan dat iedereen massaal op dit gewilde model duikt tijdens de groepsshoot.

Fotogroep Gotcha treft voorbereidingen voor een shootingdag.

2. Nodig niet te veel modellen uit

Veel wisselingen van model en fotograaf zorgt voor onrust ook de dag van de shoot. Dit geldt ook voor een overschot aan modellen. Bij een grote hoeveelheid aan modellen moet je als fotograaf goed je tijd en aandacht tussen meerdere modellen verdelen. Geef je één model meer aandacht dan een ander, dan heeft dit al gauw effect op de onderlinge verhouding. Maar hoe nodig je voldoende modellen uit, zonder dat het er te veel zijn? Last-minute afmeldingen zijn namelijk niet ongebruikelijk. Het beste kun je met bekende modellen van de club te werken, waarvan bekend is dat ze hun afspraken nakomen. Een andere oplossing is om in koppels te fotograferen. Dit doen we binnen Fotogroep Gotcha. Per koppel worden twee modellen uitgenodigd. Zelfs als de helft van de modellen zou afvallen, hebben we per koppel nog steeds één model over. Wees overigens flexibel met het verdelen van modellen. Zelfs al heb je je verheugd op de samenwerking met een bepaald model, soms blijven collega’s achter zonder model. Verdeel dan op de dag zelf opnieuw de modellen.


Fotografen, modellen en visagie op zoek naar de juiste locatie (foto: Manne Mannes)

3. Plan je tijden en houd je er aan

Tijdens een fotoshoot heb je altijd aan één ding gebrek: tijd. Natuurlijk wil je toch nog even vijf minuten doorgaan, want je voelt dat dé foto er aan zit te komen. Helaas gaat jouw uitloop ten koste van de tijd van je collega’s. Wanneer je als fotoclub een fotoshoot houdt, dan is het essentieel dat iedereen zich aan de afgesproken tijden houdt. Binnen Gotcha hanteren we tegenwoordig een standaard draaiboek.

4. Zorg dat iemand het overzicht houdt

Bij een shoot met een groot aantal fotografen en modellen is het lastig om overzicht te houden. Je wilt niet dat modellen doelloos rondlopen, fotografen hun model of visagiste kwijt zijn, of dat je aan het einde van de dag niet meer weet welk model door welke visagiste is opgemaakt. Dat laatste maakt naamsvermelding bij publicatie wel heel moeilijk.

Binnen Gotcha hebben we nu een oplossing bedacht. De twee organisatoren van de dag houden het overzicht. Ieder is verantwoordelijk voor één dagdeel van de shoot. Dat betekent dat hij of zij in dat dagdeel niet fotografeert. In plaats daarvan loopt hij of zij rond, checkt of de modellen weten wat ze moeten doen, houdt de visagie bij en houdt de tijden scherp in de gaten. De tweede helft van de dag neemt zijn collega-organisator het stokje over en kan er alsnog gefotografeerd worden. De lasten worden zo eerlijk verdeeld.

Resultaat van de “LaChapelle”-fotoshoot (foto: Rudolf van de Nieuwenhof)

5. Plan de shoot vooruit

Op de fotodag nadenken over je plannen voor de shoot is veel te laat. Je ideeën kunnen immers van invloed zijn op het type modellen dat je wil uitnodigen, op de keuze van de locatie, het aantal benodigde visagisten, de kosten, enzovoorts. Het is uiteraard niet makkelijk om als groep deze keuzes te maken, begin er daarom ten minste 2 maanden van te voren mee. Je kunt een locatie leidend maken voor de verdere uitwerking, maar meer voldoening geeft het nog om de dag een thema mee te geven. De organisatoren nemen dit thema mee in hun voorbereiding en zoeken op basis hiervan de locatie uit. De fotografen of groepjes fotografen kunnen vervolgens het thema naar eigen inzicht uitwerken. Juist dat voorwerk scherpt je richting de dag zelf en je zal zien dat de resultaten er beter door worden.

6. Betrek modellen en visagisten in de voorbereiding

Modellen en visagisten willen graag weten wat er van hen verwacht wordt. Maar belangrijker nog, ze hebben vaak sterke ideeën, met net een andere invalshoek dan de fotografen. Die nieuwe inzichten maken de fotoshoot juist interessant. Bovendien hebben modellen of visagisten vaak weer contacten, die kleding of accessoires voor het thema kunnen aanbieden. Sinds dit jaar creëert iedere subgroep van fotografen binnen Gotcha een eigen gesloten Facebook-groep, waar modellen, fotografen en visagisten ideeën kunnen uitwisselen en afspraken kunnen maken. Daardoor is er op de dag zelf minder tijd nodig om de shoot vorm te geven. Bijkomend voordeel van deze besloten groepen is dat het voor de andere fotografen niet bekend is welke invulling jij als groep aan het thema hebt gegeven. Aan het einde van de dag kun je dus heel verschillende variaties op hetzelfde thema tegenkomen!


Zelfde groep fotografen als foto 3, ander eindresultaat.

7. Verken de locatie

ben jij organisator en ben je nog nooit op de beoogde locatie geweest? Probeer dan vooraf de locatie een keer te bezoeken om te controleren of deze geschikt is voor een shoot. Denk hierbij aan vragen als: is de locatie wel groot genoeg om alle modellen onder te brengen? Is er een ruimte in te richten als kleedruimte en als visagieruimte? Zijn er sanitaire voorzieningen? Is er stroom met het oog op belichting? Al deze zaken kunnen je helpen om een beter beeld te krijgen van de dag zelf. En ook hier geldt: hoe beter voorbereid, hoe soepeler de dag verloopt.

8. Hou een gezamenlijke briefing

De ochtend van fotodag is voor iedereen even zoeken. Niet iedereen kent elkaar. Dit kan een afwachtende houding opleveren, of er gaat juist te veel tijd verloren aan het praten over koetjes en kalfjes gesproken. Begin de dag daarom op het afgesproken tijdstip met een korte briefing. Stel alle fotografen even voor, check of modellen en visagisten aanwezig zijn en laat nog een keer weten wie met wie fotografeert. Neem tot slot alle praktische zaken door (visagie, toilet, etcetera). Een goed begin is het halve werk en in vijf minuten bepaal je grotendeels het succes van je dag.


Ook al is “LaChapelle” het thema, het resultaat kan uiteindelijk meer een “Peter Beard”-foto zijn.

9. Laat de modellen niet aan hun lot over

Visagisten gaan na de briefing vaak aan de slag met hun eerste model en fotografen hebben de neiging om op zoek te gaan naar hun ideale setting. Modellen die nog niet de make-up ingaan zitten er dan vaak wat verloren bij. Zorg dat in ieder geval een deel van de fotografen achterblijft bij de modellen om kennis te maken. Deze aandacht zorgt voor meer vertrouwen is. En als er vertrouwen is tussen model en fotograaf, wat doet de locatie er dan eigenlijk nog toe voor de kwaliteit van de foto’s?

10. Duik niet over een model heen

Deze tip is weliswaar niet letterlijk bedoeld, alhoewel over het model heen duiken uiteraard not-done is. Wanneer meerdere fotografen samen in een groep fotograferen blijkt het erg moeilijk te zijn om het geduld te bewaren tot je aan de beurt bent. Want juist die houding die het model nu bij je voorganger aanneemt had jij in gedachten en dat moment wil je toch niet laten ontsnappen. Voor je het weet staan meerdere fotografen gelijktijdig te fotograferen. En vanaf dat moment is een ding zeker: er worden geen goede foto’s meer afgeleverd. Het model weet niet meer waar zij moet kijken en een batterij aan camera’s op je gericht is behoorlijk intimiderend. Wacht dus tot het jouw beurt is en denk in de tussentijd vooruit over andere poses of verdere uitwerking van een pose die je hebt gezien. Fotografeer nooit over de schouder van je collega mee. Making-of foto’s kunnen wel, maar laat het dan van te voren even weten, zodat het model weet dat ze geen aandacht voor je hoeft te hebben.


Schiet niet over iemands schouder, tenzij het om een making-of gaat (foto: Marta Konarzewska-Cox)

11. Zorg voor een gezamenlijk rustmoment

Een fotoshoot is hoe dan ook hectisch. De lunch is daarom een welkome onderbreking. Zorg wel dat je deze met iedereen gezamenlijk nuttigt. Het versterkt het groepsgevoel en geeft tegelijkertijd de kans om ervaringen uit te wisselen. Laat je deze mogelijkheid lopen, dan kun je je afvragen wat de meerwaarde is om als groep een shootdag te houden.

12. Zorg dat je afspraken nakomt

Als de dag voorbij is, komt misschien nog wel één van de belangrijkste zaken. Zorg dat iedereen dezelfde afspraak heeft gemaakt ten aanzien van het aanleveren van (bewerkte) foto’s aan de modellen en visagisten. Binnen welke tijdspanne gebeurt dat? Mag het model foto’s uitkiezen of kiest de fotograaf uiteindelijk? Allemaal vragen die je het beste in een gezamenlijk modellencontract kunt ondervangen. En zorg er daarna voor dat iedereen zich ook aan die afspraken houdt. Spreek elkaar er op aan als iemand het niet doet. Informeer de modellen als zich een onvoorziene omstandigheid voordoet. Het houdt je modellen tevreden en zorgt dat ze ook de volgende keer weer met plezier met jullie samenwerken.

Samenwerking tussen model, visagie en fotograaf is erg belangrijk (foto: Marta Konarzewska-Cox)

Deze 12 tips hoeven niet veel tijd en energie te kosten, maar de opbrengst is enorm. Ze maken de dag eenvoudiger te organiseren en zorgen voor een betere sfeer in de groep. En juist dat plezier, dat is uiteindelijk toch waarom we met deze dag waren begonnen. Veel shootplezier!

Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

10 tips voor concertfotografie

Van start met concertfotografie