in

Importeren in Lightroom

Jack van Dalen  

Voordat je foto’s selecteert en bewerkt in Lightroom, moet je ze eerst importeren. Jack van Dalen legt uit hoe je dat handig kunt doen.

Wil je alles leren over Lightroom om je foto’s na te bewerken als een pro? Bekijk dan onze Cursus Lightroom

Om te beginnen met het importeren van je beelden, doe je het volgende:

1) Wanneer je in de module Bibliotheek bent ga je naar links beneden en druk je op de knop “Importeren”.
2) Waar je ook bent in Lightroom, kies uit het menu “Bestand”> ” Foto’s en video’s importeren…”
3) Waar je ook bent in Lightroom, gebruik de toetsen combinatie Ctrl+Shift+I.

Start je Lightroom voor het eerst op, dan wordt automatisch het importscherm getoond:

Het importscherm

Voordat ik verder ga leg ik eerst uit hoe je voorkomt dat dit scherm tevoorschijn komt wanneer je Lightroom opstart en er een geheugenkaartje in je computer zit. Ga in het menu naar Bewerken> “Voorkeuren” of gebruik de toets combinatie “Ctrl+,”. Het volgende scherm verschijnt.

Op het tabblad Algemeen vink je het vakje “Dialoog venster voor importeren weergeven als een geheugenkaart wordt aangetroffen” uit. De volgende keer dat je Lightroom opstart wordt het import-scherm niet meer weergegeven.

Importinstellingen

Terug naar het importeren van bestanden Links bovenaan in het importscherm (Afb. 3) selecteer je de bron van waaruit je de bestanden wil importeren. In de meeste gevallen zal dat een geheugenkaartje zijn. Iets meer naar rechts, bovenaan in het midden van het scherm kun je kiezen wat je met de bestanden wilt doen. We gaan er vanuit dat je de bestanden naar je catalogus wilt kopiëren. Dit is de veiligste manier omdat je zo na het importeren je bestanden op twee plaatsen hebt opgeslagen. In de rechter kolom, waar “naar” staat, geef je aan waar de bestanden geïmporteerd wil hebben. We kiezen voor de Lightroom catalogus die die tijdens de installatie van de software is aangemaakt. (Na het importeren gaan we de bestanden in mappen zetten in voorzien van trefwoorden.) In dezelfde kolom, onder “Bestandsafhandeling”, heb je de mogelijkheid aan te geven of je Lightroom wel of niet toestaat mogelijke dubbele bestanden te importeren. Bij mij staat het vierkantje aangevinkt, dat betekent dus dat ik niet wil dat Lightroom dubbele bestanden importeert. Het is namelijk heel eenvoudig om virtuele kopieën te maken (Sneltoets Ctrl+’). Verder naar beneden, onder “Bestemming” kun je aangeven of de bestanden op datum gesorteerd moeten worden of in één map. Zoals reeds aangegeven gaan we na het importeren de bestanden in mappen plaatsen. Kies hier dus voor “In één map”. Links beneden in het scherm zie je de knoppen “Alles select.” en “Alle deselecteren”. Wanneer je de Alt-toets ingedrukt houdt veranderen de twee zojuist genoemde knoppen in “Video’s select.” en in “Alle deselecteren”.

Afb. 3. Het importscherm: bestanden zijn geselecteerd

Bij het selecteren van bestand voor het importeren is het belangrijk dat het kleine vierkantje links boven is aangevinkt (Afb. 4B). Is dat niet geval (Afb. 4A), dan blijft de knop “Importeren” grijs en is dus niet geactiveerd. Is het kleine vierkantje wel aangevinkt, dan zijn de bestanden klaar geïmporteerd te worden.

Bestand links NIET en rechts WEL geselecteerd

Bestemming

Heb je in de rechter kolom aangegeven wat de bestemming van je bestanden is, druk je rechts onder in het scherm op de knop: “Importeren”. De bestanden staan nu, in dit geval, op je geheugenkaartje en, als je er niet voor kiest ze ergens op te slaan, op de C-schijf van je computer. Voor alle zekerheid kun je de Lightroom catalogus en de afbeeldingen nog op een externe harde schijf opslaan. Als je alle bestanden hebt geïmporteerd en op een externe harde schijf hebt gezet kun je het geheugenkaartje leegmaken.

Tip: maak het jezelf gemakkelijk. Maak je een nieuwe catalogus aan, dan plaatst Lightroom die normaal gesproken in de map/bibliotheek “Afbeeldingen”. Maak, voordat je een nieuwe catalogus maakt, eerst in de map “Afbeeldingen” een nieuwe map. Geef die map de naam Lightroom (of kies een andere naam, als het maar voor jezelf duidelijk is dat in die map de Lightroom catalogus staan én je mappen met alle afbeeldingen). Zoals gezegd, het kan niet vaak genoeg benadrukt worden: in de Lightroom catalogus staan alleen alle wijzigingen die je hebt gemaakt, echter NIET de bestanden! Wanneer je dus in de map Afbeeldingen een submap aanmaakt met de naam Lightroom, komen daarin de Lightroom catalogus plus de mappen waarin je bestanden komen te staan. Dat is handig als je van de map Lightroom een back up maakt op bijvoorbeeld een externe harde schijf. Je hoeft dan slechts één map te selecteren en zo kun je geen mappen vergeten. Een voorbeeld. Stel ik heb op de C-schijf een in de map Afbeeldingen een submap aangemaakt met de naam Lightroom. In die submap heb ik met Lightroom via het menu “Bestand> Nieuwe catalogus”, een catalogus aangemaakt met de naam Test:

De catalogus Test in de map Lightroom

In Lightroom maak ik in de catalogus Test een map aan net de naam “Gezin”. Met de rechter muisknop klik ik onder het kopje “Mappen” op Test.

In het venster dat dan verschijnt type ik “Gezin” en klik ik op maken. Dit is het resultaat.

In Windows ziet het eruit zoals hiernaast.

Afb. 9. Selecteer bestemming
De Lightroom catalogus Test heeft de naam Test.lrcat. Naast de map Gezin zien we nog een aantal andere mappen waar Lightroom mee werkt.

In het importscherm selecteer ik twee foto’s van gezinsleden. Onder het kopje “Bestemming” selecteer ik de zojuist gemaakte map “Gezin” en klik ik op de knop “Importeren” (Afb. 9). Lightroom heeft de twee bestanden geïmporteerd.

Afb. 10. Bestanden geïmporteerd

De catalogus “Test” bevat nu vijf bestanden in twee mappen: een map “Gezin” met twee bestanden en een map “Treinen” met drie bestanden (Afb. 11). Wanneer ik op Vorige import klik krijg de laatste drie bestanden die ik geïmporteerd heb te zien. Ik heb nog een map “Dieren” aangemaakt en een aantal bestanden geïmporteerd. De bestanden in de map “Dieren” ga ik nu ik nu voorzien van trefwoorden. Dat laat ik in het volgende voorbeeld zien (Afb 12):

In de module “Bibliotheek” (sneltoets G op het toetsenbord) selecteer ik alle bestanden waar eenden op staan (Afb. 12). Dat doe ik door de Ctrl-toets ingedrukt te houden en tegelijkertijd op bestand met de linker muisknop te klikken dat ik wil selecteren om een (of meerdere) trefwoorden aan toe te voegen.

Afb. 12. Bestanden selecteren

Vervolgens klik ik in de rechter kolom op “Trefwoorden vastleggen” (afb. 13). Ik klik in het grijze vlak en type “eenden” en duw op “Enter” op mijn toetsenbord. Wanneer ik meerdere trefwoorden aan één bestand toevoeg, scheid ik trefwoorden door een komma. Na het laatste trefwoord duw ik weer op “Enter”. Het volgende kopje onder het kopje “Trefwoorden vastleggen” is het kopje “Trefwoordenlijst”. Hier klik ik op

Afb. 14

Door op het pijltje in het gele vierkantje te klikken selecteer ik de bestanden die voldoen aan het trefwoord “eenden” en alleen die bestanden worden dan getoond (Afb. 14). Resultaat is de verzameling bestanden van Afb. 15.

Afb.15 Geselecteerde bestanden met trefwoord “eenden”

Wil je op een later tijdstip bestanden voorzien van bijvoorbeeld het trefwoord “eenden”, klik je op het vakje links vóór het trefwoord in de trefwoordenlijst (Afb. 14).

Tot slot

Enkele opmerkingen tot slot.

– Zijn, in welke module dan ook, de zijbalken niet zichtbaar, duw dan op de functietoets F7 en/of F8. Met die zelfde toetsen kun je ze ook weer (on)zichtbaar maken.

– Met de “Tab” toets maak je beide zijvensters (on)zichtbaar.

– Met de toetscombinatie” Shift-Tab” maak je beide zijvensters plus de module kiezer en de filmstrip (on)zichtbaar.

– Waar je je ook bevindt in Lightroom , wanneer je de letter “G” indrukt ga je terug naar de module Bibliotheek.


Wie is deze auteur?

Mijn naam is Jack van Dalen. Reeds in het analoge tijdperk had ik grote interesse in fotografie. In een donkere kamer ontwikkelde ik zelf zelf rolletjes en drukte foto’s af. Toen de tweede generatie digitale camera’s op de markt kwamen en Adobe Lightroom uitbracht was ik verkocht, hoewel ik analoge fotografie nog altijd een warm hart toedraag. Fotografie is geen hobby maar een passie, het maakt deel uit van wie ik ben. Zie hier mijn website en Zoom.nl profiel.


Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

Lightpainting – Zoom Academy Live | Schrijf je nu gratis in!

Wat schattig! Zo fotografeer je jonge dieren