in

Jouw fotoclub: Creative Photographers Group te Eindhoven16 juni 2015, 09:03

In deze blogserie van Judith Bakkers wordt elke keer een andere fotoclub voorgesteld. Dit keer bezocht zij Creative Photographers Group te Eindhoven.

1. Hoe lang bestaat jullie fotoclub?

Onze groep bestaat sinds 2012 en is ontstaan uit een vaste kern deelnemers van de workshops fotografie van Henny Sep. Er is geen bestuur zoals gebruikelijk bij een club. Henny Sep heeft samen met Michel Oomen, Mat Raymaeckers en in een iets later stadium Jan Gabriels de club/groep opgezet. Zij waren workshopgangers van het eerste uur bij de workshops van Henny en hadden een enorme goede klik met elkaar. Na een oproep op social media hebben ze met hun vieren de aanmeldingen bekeken en de startgroep samengesteld.
Het idee was om een club te starten die thematisch zou werken met modellen zowel in studio als op locatie. In samenwerking met stylisten en visagisten voor het beste resultaat. Wel dient een (potentieel) lid aantoonbaar ervaring te hebben in de (modellen)fotografie.

Foto: Bram Platel

2: Hoeveel leden heeft de fotoclub, wat is de gemiddelde leeftijd en hoe is de verdeling man/vrouw?

De club telt momenteel 20 actieve leden waarvan ongeveer de helft ook daadwerkelijk als fotograaf werkzaam is. De bedoeling is ook om de groep klein te houden om zo zoveel mogelijk uit de shootdagen te halen. Gemiddeld ligt de leeftijd rond de 40+. De verdeling is momenteel 7 vrouwen en 13 mannen. Daarnaast zijn er ook een 5-tal visagisten aangesloten bij de groep. De leden komen uit het hele land maar de meeste wel uit Brabant. Twee komen er uit België.

3. Hoe vaak komen jullie bij elkaar en op welke dag?

We organiseren gemiddeld 6 thematische shootdagen per jaar. Meestal vinden deze plaats in weekenden of nationale vrije dagen. Op onze Facebookpagina opperen we dan een paar ideeën. Daar waar de meeste voorkeur naar uit gaat gaan we mee aan de slag. In toerbeurt nemen dan twee of drie leden de organisatie in handen. Zij regelen locatie (of studio), modellen, stylisten en visagisten. Maar ook wie welke lampen, statieven en dergelijke meeneemt. Uiteraard hebben we ook onderling wel contacten met elkaar, maar dat gaat dan buiten de groepsactiviteiten om.

Foto: Eefje

4: Hebben jullie een eigen accommodatie?

De hoofdlocatie is de uitgebreide fotostudio van Henny in Eindhoven (3 ruimtes, visagie-ruimte, bar en kleedkamers). Daar vinden nagenoeg altijd de studioshoot met de groep plaats. Ook betalen we geen contributie, maar kijken per activiteit naar de werkelijke kosten en die worden dan gedeeld door de deelnemers van die dag. De club heeft dus ook geen financiële buffer maar loopt van project naar project.

Foto: Willem-Rooijakkers

5: Zijn er toelatingseisen tot jullie fotowerkgroep?

Een potentieel nieuw lid dient wel aantoonbaar ervaring te hebben opgedaan. Daarnaast mag de groep niet te groot worden dus soms duurt het even voor er een plaats vrijkomt. Soms gaat er iemand weg en die plaats wordt dan ingenomen door iemand die graag bij onze groep wil komen. De keuze wie er bij komt ligt bij de 4 initiatiefnemers van de groep. Er wordt goed gekeken naar kennis en niveau van de aspirantleden.

6. Hoe ziet jullie jaarprogramma er uit?

Een vaststaand jaarprogramma hebben we niet. We komen dus niet samen als een reguliere club. Op dagen die ons uitkomen hebben we een activiteit. De contacten daarover gaan meestal online via onze groepspagina op Facebook. We ontmoeten elkaar dan op de locatie van de shoot. Daarnaast komen we minimaal een keer per jaar samen voor een gezellige middag/avond.

Foto: Henny Sep

7: Wordt het jaar geëvalueerd of bijgestuurd?

Tijdens het jaarlijkse samenzijn spreken we ook het afgelopen jaar door en wat we gaan doen in het nieuwe seizoen. Daar ontstaan vaak al de nieuwe thema’s. Ook kijken we naar de hoeveelheid echt actieve leden om nieuwe leden toe te kunnen laten als er ruimte is. Het is bij onze club van belang dat je er ook zoveel mogelijk actief bij bent betrokken.

8: Hoe bespreken jullie de foto`s van leden?

Besprekingen over fotowerk gaan niet in groepsverband maar meestal via social media zoals de eigen Facebookpagina. Af en toe, bij grotere projecten, komen we daar wel voor samen.

Foto: Bram Platel

9: Doen jullie mee aan fotowedstrijden en wat zijn de resultaten, is het een prioriteit?

De leden doen soms zelf wel (succesvol) individueel mee aan fotowedstrijden met beelden die geschoten zijn tijdens onze shootdagen. Maar dat is geen vereiste. We hebben bij een shootdag in het Oorlogsmuseum in Overloon met een grote groep als thema “De vrouw in de Tweede Wereldoorlog” gefotografeerd. Was een enorm project met zelfs echte kleding uit die periode. Stylisten en visagisten zorgden voor de juiste look. De directeur was zo enthousiast over het eindresultaat dat we daar nu een continue expositie hebben vlak bij de entree met levensgrote prints.

10: Hoe profileert jullie fotoclub zich?

We profileren ons vooral door het gericht en thematisch werken met modellen compleet met alle styling die daar bij past. Ook kenmerkend is het gebruik van (studio)flitsers bij alle shoots. We promoten onze club niet actief omdat we graag relatief klein blijven met een goede kwaliteit. Uiteraard krijgen we wel via plaatsingen van foto’s op diverse sites enige aandacht en komen er per maand ook een aantal verzoeken binnen om lid van de groep te mogen worden. Deze mensen worden dan op een wachtlijst gezet. Ook de expositie in het Oorlogsmuseum genereert aandacht en we krijgen wel wat spontane publiciteit zoals een artikel in de Gazet van Antwerpen. Ook als leden van de groep succesvol meedoen aan wedstrijden geeft dat enige bekendheid.

Foto: Willem Rooijakkers

Tips:

1. Het is van belang waardering voor elkaar te hebben en open te staan voor werk van anderen. Niemand is ooit uitgeleerd en in een groep werken geeft veel voldoening maar geeft ook inzicht in andere werkwijzen. En dan heb ik het nog niet gehad over het sociaal samenzijn.

2. Het is fijn om voor modellenfotografie visagisten en stylisten in de binnen de groep te hebben. We zijn dan ook erg blij met deze aanwinst, aangezien ook zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor het totaalbeeld. Door het werk van de groep te laten zien, lukt het ons gelukkig keer op keer hier ook nieuwe mensen in te vinden. Locaties worden gezocht door diegenen die op dat moment de volgende activiteit organiseren.

Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

Leica Q: hoogwaardige full frame compact

Fotodokter: opvallende ogen