in

Jouw fotoclub: Fotoclub ’t Gooi te Hilversum9 oktober 2014, 11:27

In deze blogserie van Judith Bakkers wordt elke keer een andere fotoclub voorgesteld. Dit keer bezocht zij Fotoclub ’t Gooi te Hilversum.

1. Hoe lang bestaat jullie fotoclub?

De fotoclub bestaat op 24 september 2014 precies 90 jaar!

2: Hoeveel leden heeft de fotoclub, wat is de gemiddelde leeftijd en hoe is de verdeling man/vrouw?

De fotoclub heeft 26 leden en de verhouding is vrouwen 45% en de mannen 55%. In de jaren tot 1980 was een vrouw een uitzondering. Meestal was er maar één vrouw lid. Een kleine verbetering kwam er toen er uitgebreid dia’s gemaakt werden. Toen hadden we 37 mannen en 3 vrouwen.

3. Hoe vaak komen jullie bij elkaar en op welke dag?

We komen eens in de twee weken bij elkaar en momenteel op woensdagavond. Dat komt door de zaal die we huren. 88 jaar lang was de dinsdag de vaste clubavond.

4. Hebben jullie een eigen accommodatie?

We huren een zaal in wijkcentrum: “De Koepel” in het stadsdeel Kerkelanden te Hilversum.

5. Zijn er toelatingseisen tot jullie fotowerkgroep?

Geen ballotage maar we willen wel dat geïnteresseerden werk meenemen.

6. Hoe ziet jullie jaarprogramma er uit?

Tegenwoordig bestaat het jaarprogramma uit onderlinge besprekingen van eigen werk, clubtochten en werk van anderen. Verder stimuleren we op de clubavond de deelname aan landelijke wedstrijden en presentaties. We hebben geen eigen wedstrijden. Vroeger was dat anders en toen was het hele programma gebaseerd op onderlinge wedstrijden. Dat gaf vaak reden tot conflicten in de vereniging. Er is in 1972 zelfs een afsplitsing ontstaan door die wedstrijden. Daardoor is OZ’72 ontstaan. OZ staat voor Oude Zakken. In het jaar 1998 hebben we de onderlinge wedstrijden afgeschaft.

7. Wordt het jaar geëvalueerd of bijgestuurd?

Jaarlijks tijdens de jaarvergadering wordt er geëvalueerd en nieuwe ideeën gegenereerd (verplicht volgens de statuten).

8. Hoe bespreken jullie de foto`s van leden?

De foto’s worden bij voorkeur in kleine groepjes besproken (dan kan je zien waar je over praat en dat kan niet als een foto op het bord staat) Na de groepsbespreking is er nog een korte motivering voor alle aanwezigen. Vroeger had je geen onderlinge bespreking want het werk voor de wedstrijden werd door een jury besproken.

9. Doen jullie mee aan fotowedstrijden en wat zijn de resultaten, is het een prioriteit?

We stimuleren de deelname van de individuele leden en we doen mee aan de landelijke clubwedstrijden van de fotobond en de afdeling Utrecht/’t Gooi van de Fotobond. De resultaten zijn wisselend. In het verleden (1975 tot 1990) eindigden we altijd in de topgroep bij de landelijke bondsfotowedstrijd (en diawedstrijd). Dat was toen zwart wit werk en de leden van ’t Gooi waren zeer bedreven in de DOKA.

10. Hoe profileert jullie fotoclub zich?

We gebruiken onze website en de streekbladen om reclame te maken. Verder willen we minimaal 2 x per jaar een expositie organiseren om ons werk te tonen.

90 jaar oud en springlevend; Fotoclub ’t Gooi
De jubilerende fotoclub organiseert een expositie met het thema: “Straatfotografie”.
De fototentoonstelling omvat 50 foto’s en is te zien vanaf 4 oktober tot 30 december 2014.
De expositie is in het wijkcentrum Lopes Dias, Lopes Diaslaan 213, 1222 VE te Hilversum.
De tentoonstelling is geopend door de Burgemeester van Hilversum; Pieter Broertjes, op zaterdag 4 oktober.
De verdere openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 22.00 uur.
Zaterdag en zondag tijdens activiteiten in het wijkcentrum.
Kijk hiervoor op www.lopes-dias.nl

Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

Fotodokter: ruis en iso

7 Tips voor een trouwreportage