in

Jouw fotoclub: Fotokring Eemland te Amersfoort10 mei 2016, 13:00

In deze blogserie van Judith Bakkers wordt elke keer een andere fotoclub voorgesteld. Dit keer bezocht zij fotokring Eemland in Amersfoort.

Hoe lang bestaat jullie fotoclub?

In 1936 wordt de ‘Film- en Fotokring Eemland en omstreken opgericht. In eerste instantie omdat de technieken voor fotograferen, ontwikkelen en afdrukken veelal van het doe-het-zelf niveau waren en er weinig ervaring was. De aandacht werd algauw gericht op de kwaliteit van de opnames: de compositie, het onderwerp en het moment. Het is de bedoeling dat de leden elkaar stimuleren en zo hun fotografie verdiepen en verbeteren. Die doelstellingen zijn in de loop der jaren nooit veranderd.
De huidige 85 leden van de Fotokring hebben met de oprichters één belangrijk ding gemeen: de liefde voor fotografie. Dit willen wij graag delen met anderen.
Foto: Anneke de Leeuw

Wat is er veranderd in die 80 jaar?

In de afgelopen 80 jaar is veel veranderd. De Fotokring heeft roerige tijden meegemaakt en zelfs de oorlog doorstaan (leden die moesten afhaken vanwege de bezetters, werden meteen na afloop weer lid).
Het ledental liep in 1950 op tot ca 70 en liep tussen 1970-2004 weer terug tot ca 20-30, daarna weer snel te stijgen tot ca 85 leden in 2016. De laatste jaren is de toename het sterkst. De laatste stijging heeft te maken met de intrede van de digitale fotografie. Digitale fotografie heeft de belangrijkste omwenteling in de geschiedenis van de fotokring bewerkstelligd. De toegankelijkheid van fotografie is veel groter geworden dan in het analoge tijdperk. En door de nieuwe mogelijkheden van fotograferen, (smartphone, snelle toestellen, fotobewerking etc.) zijn de mogelijkheden oneindig. Daardoor wordt een steeds groter creatief publiek aangetrokken.
De belangrijkste wijziging in de fotografie zelf is dat digitale fotobewerking voor veel leden tot een geheel nieuwe creativiteit heeft geleid. Het gaat dan niet alleen meer om picturale fotografie, maar ook om fotocollages, fantasieën en experimenten. Soms surrealistisch, en vaak ook abstract. Echter de traditionele fotografie wordt door veel leden niet vergeten.

Foto: Heleen Jonkman

Hoe gaan jullie het jubileum vieren?


In juni wordt door de Fotokring een overzichtsexpositie van het werk van de leden ingericht. Een aantal bekende Nederlandse fotografen houdt in dezelfde maand een inspirerende lezing en een fotobespreking.
Het jubileum wordt gevierd met een overzichtsexpositie van de huidige leden en met lezingen en een fotobespreking.

De expositie vindt plaats in de St Aegtenkapel, ’t Zand 37 te Amersfoort en duurt van 3 t/m 30 juni. De opening is vrijdag 3 juni om 17.00 u.
De expositie is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 u tot 17.00 u. De toegangsprijs is € 2,- per persoon. Gedurende de expositie en de lezingen wordt een fraaie Glossy van de Fotokring aangeboden voor € 5,-
In juni zijn er elke donderdagavond om 20.00 in de kapel lezingen en een fotobespreking.
Elke lezing omvat ca. 2 x 45 minuten met een pauze. De toegangsprijs is € 9,-
• Donderdag 9 juni 20.00 u: Lezing van Patricia Steur.
• Donderdag 16 juni: Lezing Ruben Terlou
• Donderdag 23 juni: Fotobespreking door Ariane James en Peter Dellenbag (hoofddocenten van Fotogram)
• Donderdag 30 juni 20.00 u: Lezing van Loulou Beavers.
Actuele Informatie over het jubileumprogramma en informatie over Fotokring Eemland: www.fotokringeemland.nl. Informatie over de expositie: www.sintaegtenkapel.nl/fotografie . Het aantal plaatsen voor de lezingen is beperkt tot 130. We hanteren het principe “Vol = Vol”

Foto: Tamara v.d Ploeg

Hoeveel leden heeft de fotoclub, wat is de gemiddelde leeftijd en hoe is de verdeling man/vrouw?

Fotokring Eemland telt momenteel ca. 85 leden. Daarvan zijn 30% vrouwen en 70% manen. De leeftijden zijn gespreid: 30% onder de 35jaar, 30% 35-65 en 30% senioren. Ook jonge mensen starten in de fotokring. Een aantal leden heeft zich ontwikkeld tot professioneel fotograaf.

Hoe vaak komen jullie bij elkaar en op welke dag?

De leden komen iedere week op dinsdagavond bij elkaar (uitgezonderd de vakanties). En naar behoefte. Het programma wordt vooraf bekend gemaakt:

Hebben jullie een eigen accommodatie?

We hebben een vaste ruimte gehuurd in de Fonteinkerk te Amersfoort waar we vrijwel iedere dinsdagavond vanaf 20:00 bij elkaar komen.

Zijn er toelatingseisen tot jullie fotowerkgroep?

Er zijn geen toelatingseisen. Iedereen; van beginnend tot professioneel fotograaf kan lid worden van Fotokring Eemland. We vragen wel of een aspirant lid zich vooraf aanmeld. De eerste keer vragen we of hij of zij zich voorstelt. In onze nieuwsbrief wordt een nieuw lid voorgesteld met een korte beschrijving van zijn specifieke interesse en indien mogelijk een aantal illustrerende foto’s.


Foto: Esther Smit

Hoe ziet jullie jaarprogramma er uit?

Het jaarprogramma bestaat uit:

Beste Foto van de maand
1x per maand de beste foto van de maand. Dit is een onderling wedstrijdje; 1x per 2 maanden aan de hand van een thema en 1x per 2 maanden vrij. De leden kiezen door het toekennen van 1,2 of 3 paperclips de “beste” foto uit. Alle foto’s worden die avond besproken.

Werkgroepavonden
1x per maand werkgroep avond. Fotokring Eemland is ingedeeld in werkgroepen. Welke werkgroepen kan per jaar wisselen. Nu zijn er de werkgroepen: Portret/model. Straatfotografie, Documentair en seriematig werken, Macro, Architectuur, Smartphone, Landschap en natuur en tenslotte de werkgroep Zwart-wit.
Werkgroepen houden fotobesprekingen van het werk van de leden, organiseren eigen bijeenkomsten, uitjes/excursies of workshops. Zoals de portretfotografie workshop die dansfotografie of klassiek portret heeft georganiseerd.

Lezingen voordrachten etc
Geregeld vinden lezingen plaats door inspirerende fotografen. Deze lezingen worden goed bezocht. Een enkele maal vinden techniekbijeenkomsten plaats waarbij leden worden geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen in de fotografie of over achtergronden van de techniek

Wedstrijden
Leden en de fotokring als geheel doen vaak mee met fotowedstrijden. De resultaten worden soms op clubavonden besproken: waarom is een foto als beste gekozen? Waarom niet.
Er is een (ieder jaar van samenstelling wisselende) selectiecommissie, waarvoor je je als lid kunt aanmelden. Deze commissie maakt een selectie uit de beste foto’s van de maand of foto’s die er anderszins uit springen. Dit ten behoeve van exposities en wedstrijden waar we als gehele club aan mee doen. Je kunt helaas niet met de gehele club selecteren. Er is het vertrouwen dat die commissie de juiste keuze maakt. Het aantal foto’s bij bondswedstrijden is beperkt en vereist een “doorsnede” van wat de club presenteert. Dan moet je keuzes maken.

Cursussen en mentoraten
Omdat we lid zijn van de Fotobond, kunnen leden deelnemen aan cursussen en mentoraten om hun vaardigheden te verbeteren. Ook worden cursussen georganiseerd of instructies door leden van de fotokring.

Exposities
Leden organiseren meermalen per jaar exposities in fotokringverband. En soms alleen door een werkgroep

Wordt het jaar geëvalueerd of bijgestuurd

Ieder jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden. Indien er vacatures zijn wordt het bestuur ververst. En het programma voor het komende jaar wordt op hoofdlijnen besproken.
Foto: Nico Brons

Hoe bespreken jullie de foto`s van leden?

Geregeld houden we fotobesprekingen waarbij leden een foto ter bespreking kunnen inleveren. De bespreking vindt meestal eerst plaats in groepjes. Vervolgens worden foto’s geselecteerd die dan plenair worden besproken. Soms door een externe, soms door ons zelf bij toerbeurt. Werkgroepen houden ook interne fotobesprekingen.

Doen jullie mee aan fotowedstrijden en wat zijn de resultaten, is het een prioriteit?

Er wordt veel aandacht gegeven aan fotowedstrijden. Met name de wedstrijden die worden georganiseerd door de Fotobond waar Fotokring Eemland lid van is. Als het mogelijk is doen we mee. Ook doen leden mee met individuele wedstrijden van de Fotobond. De ingediende foto’s en de resultaten worden vaak binnen clubverband besproken.

Fotokring Eemland doet geregeld mee met fotowedstrijden.
– Afgelopen jaar is Fotokring Eemland voor de vierde keer op rij geëindigd als de beste club in de regionale wedstrijd van de afdeling van de Fotobond.
– In de landelijke fotowedstrijd stond Fotokring Eemland op de tiende plaats van de 180 deelnemende clubs. In 2013 stonden we op de eerste plaats.
– Twee van onze leden hebben onlangs de eerste plaats behaald bij de fotowedstrijd ‘5 met samenhang’.
Foto: Tessa Lankester

Hoe profileert jullie fotoclub zich?

Fotokring Eemland profileert zich dit jaar naar buiten toe door het jubileumprogramma van het 80 jarig bestaan. We houden ook geregeld exposities in Amersfoort (bv. Fotoexpo 202 of St Aegtenkapel kapel).
Intern wordt iedere week een nieuwsbrief voor de leden uitgebracht. Op Facebook zijn we (besloten) actief om de laatste nieuwtjes en berichten te verspreiden. Ook Whats-app wordt veel gebruikt door werkgroepen voor het maken van afspraken en informeren over excursies etc.
Fotokring Eemland wordt geregeld gevraagd door niet commerciële instellingen of leden foto’s willen maken van bepaalde publieke gebeurtenissen. Een aantal leden doet hieraan actief mee.
Veel nieuwe leden melden zich aan volgens het principe “hoort zegt het voort”.

Meer informatie?
Neem contact op met Freek den Dulk of Rob Renshoff (Voorzitter FKE)

Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

Review: Canon EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS USM

Maak je foto’s beter met Topaz Adjust