in

Nabewerking macrofotografie: achtergrond verzachten en voorgrond versterken


19 augustus 2020, 07:39

Een manier om je foto te verbeteren, is door je onderwerp te versterken en je achtergrond te verzachten. Dit kan perfect in Lightroom. We gaan aan de slag met lokale gereedschappen waarmee we selecties maken om effecten op een deel van de foto uit te voeren.

Lokale selectie

Nadat je je foto geopend hebt in Adobe Lightroom Classic, ga je naar de Ontwikkelmodule. Vlak onder je Histogram-paneel aan de rechterzijde van je scherm zie je zes pictogrammen. De laatste drie daarvan zijn bedoeld om lokale selecties te maken. Dankzij deze selecties kunnen we lokaal contrasten aanpassen, kleuren versterken en nog tal van andere wijzigingen doorvoeren.

In deze bewerking beginnen we met de achtergrond van de foto. Deze zullen we verzachten. Hiervoor maken we een lokale selectie met behulp van het Radiaalfilter. Deze lokale selectietool is de op een na laatste tool in de gereedschapsset direct onder het Histogram-paneel. Je kunt het Radiaalfilter (het pictogram met het rondje) aanklikken om het te activeren, of de sneltoets Shift+M gebruiken.


Het Radiaalfilter is het vijfde pictogram in de gereedschapsbalk.

Selectie maken

Bij een lokale selectie willen we graag vooraf zien wat we daadwerkelijk aan het selecteren zijn. Druk daarom op de letter O op je toetsenboard om het maskeroverlay te activeren. Je kunt ook onder je foto een vinkje zetten bij Geselecteerde maskeroverlay tonen. Dit masker laat middels een rode laag zien wat er exact geselecteerd is en wat niet.

Trek nu met ingedrukte muisknop je selectie. Als dat juist doet en je overlay staat aan, dan zie je dat een deel van je afbeelding rood wordt: dat is hetgeen dat nu daadwerkelijk geselecteerd is. Als het niet helemaal is zoals je wilde, dan kun je het rondje in het midden van de cirkel oppakken en de gehele selectie verschuiven. Bij de vierkantjes aan de zijkanten kun je de selectie aanpassen qua formaat.

De selectie is gemaakt, zodat we nu onze lokale aanpassingen op die selectie kunnen gaan doen. Zet eerste je masker weer uit (druk nogmaals op de letter O). De rode overlay verdwijnt, maar op de achtergrond is je selectie nog gewoon actief … zolang je niet op Gereed drukt. Doe dat dus ook nog niet!

De selectie met ingeschakeld maskeroverlay, zodat je ziet wat je selecteert.

Achtergrond verzachten

In het paneel Effecten aan de rechterzijde kun je nu met de schuiven aan de slag. Door te spelen met de schuiven bij onder andere Contrast, Helderheid en Textuur, kun je de achtergrond een wat zachter voorkomen meegeven. Welke waarden je de betreffende schuiven geeft, bepaal je natuurlijk zelf. Iedere foto en iedere achtergrond zal andere waarden nodig hebben. Wij hebben hier het contrast een stuk verhoogd naar 70, en de schuifjes van Textuur en Helderheid helemaal naar -100 gezet.

Als je alle aanpassingen op de selectie gedaan hebt, klik je op Gereed. Het Radiaalfilter sluit zich en Lightroom heeft de aanpassingen doorgevoerd.


De schuiven in het ‘Effectenpaneel’

Voorgrond

Nu we de achtergrond wat verzacht hebben, kunnen we ervoor kiezen om de voorgrond, oftewel ons onderwerp, wat te versterken. Hiervoor is het nodig om in het geval van ons voorbeeld de vlinder te selecteren. Dit doen we met de laatste tool uit de gereedschapsbalk, het Aanpassingspenseel. Activeer dit penseel door erop te klikken. Nog sneller is het om weer gebruik te maken van een sneltoets: de letter K op je toetsenbord.

Instellingen Aanpassingspenseel

Als je het Aanpassingspenseel geactiveerd hebt, zie je in het instellingenpaneel een aantal mogelijkheden:

Grootte: hiermee pas je de grootte van je penseel aan.

Doezelaar: hiermee maak je de randen van je penseel harder of zachter. Een waarde van 0 geeft de zachtste randen, een waarde van 100 de hardste.

Stroom: hiermee geef je aan hoeveel je penseel door moet drukken. Standaard is deze waarde 50.


De penseelinstellingen van het aanpassingspenseel.

Vlinder selecteren

Als je het penseel hebt ingeschakeld, kun je beginnen met het selecteren. In ons geval gaan we de vlinder selecteren. We zetten eerst het selectiemasker weer aan door op de letter O op het toetsenbord te drukken.

Als je nu met het penseel over je afbeelding gaat met ingedrukte muisknop, zie je weer duidelijk wat je aan het selecteren bent. Ben je klaar met het maken van je selectie? Zet dan het masker weer uit (met diezelfde O-toets).

Je kunt nu de schuiven van het effectenpaneel weer gebruiken om aanpassingen te maken aan het gebied dat je net geselecteerd hebt.

De vlinder is geselecteerd dankzij het ‘Aanpassingspenseel’

Vlinder extra benadrukken

Om de vlinder meer uit het beeld te laten springen, kiezen we in ons voorbeeld om de Belichting van de vlinder iets te verhogen naar 0,51. We geven daarna de schuif bij Contrast een flinke boost (88) en verlagen de Hooglichten naar -47.

Om de details te verbeteren in de structuur van de vlinder, passen we de schuif bij Textuur aan naar een pluswaarde (45). De algehele scherpte van het geselecteerde gedeelte kun je nog verbeteren door de schuif bij Scherpte naar een pluswaarde te verschuiven. We kiezen hier voor een grote verscherping van 94 van deze selectie om het effect goed aan je te laten zien.


Met schuiven passen we de effecten aan op onze lokale selectie.

De vlinder voor en na onze ingreep.

Mis niks met de wekelijkse Zoom.nl nieuwsbrief!

E-mailadres

5 mooie gebieden in Nederland voor een dagje fotografie!

Expertuitdaging: Rembrandt portretten maken met raamlicht